Majandamise aruanded

Siin lehel on kõigil huvilistel võimalik tutvuda Seltsingu “Rapla Vallakodanike Liit”  majandamise ülevaatega. See näitab, milliste vahenditega Rapla Vallkodanike Liit oma tegevust rahastab. Aruanded on esitatud aastate kaupa.

TULUD – KULUD

Aasta 2013
Aasta 2014
Aasta 2015
Aasta 2016

BILANSS

Aasta 2013
Aasta 2014
Aasta 2015
Aasta 2016