Rapla Vallakodanike Liidu Raikküla esinumbri kandidaat sügisestel kohalikel valimistel on Raikküla vallavanem Anne Leht. Järgnevalt kirjutab Anne Leht oma tegemistest ning mõtetest eesseisval perioodil.

 

Alustuseks tahan öelda, et mul on siiralt hea meel, et Rapla Vallakodanike Liit on mind oma meeskonda kutsunud ning andnud võimaluse jätkata Raikküla kogukonna eest kõnelemist. Raikküla vallas on mu kodu, lähedased, sõbrad ja kogukond, kellega koos oleme oma kodukohast teinud ühe ütlemata toreda paiga. Minu jaoks on oluline, et Raikküla vaim oleks kustumatu ning piirkondlikud arengud tagaksid kohapealse kvaliteetse elukeskkonna.

 

Otsustasin Rapla Vallakodanike Liidu nimekirjas kandideerida, sest arvan, et uus ja suurem omavalitsus nõuab oluliselt professionaalsemat ning kaasavamat juhtimismudelit. See tähendab seda, et valla otsustusprotsessidesse peavad olema kaasatud nii erinevate huvigruppide esindajad, ettevõtjad, noored, eakad, loometegelased, sportlased, õpetlased ja paljud teised. Tsentraalne kinnine juhtimismudel on iganenud ning suurendab kogukondade kaugenemist kohaliku elu korraldamisest. Tuleb mõista, et meie ühinevate valdade kogum ei ole mitte ainult suurem territoorium, üks eelarve ja suurenev kohustuste loetelu – omavalitsuse juhtimine ei ole exceli tabel. Meie uus Rapla vald on kogukondade vald ehk vald, mille juhtimisel mängib olulist rolli siinsete elanike arvamused ja ootused. See on meie vald.

 

Raikküla omanäolisus

 

Meie valda iseloomustavad märksõnad ettevõtlikkus ja ühtekuuluvus. Väikestele kogukondadele on iseloomulik koos tegutsemine ja kokkuhoidmine ning see teebki maal elamise nauditavaks. Raikküla vallavanemana olen omavalitsuse juhtimisel lähtunud põhimõttest, et kogukond on partner kohaliku elu korraldamisel. Jälgin kirega, kuidas meie aktiivsed elanikud on korraldanud rahvasündmusi, andnud uue kuue vanadele hoonetele, rikastanud meie lokaalset kultuurielu ja palju muud. Raikküla teeb omanäoliseks meie kohalikud inimesed.

 

Meie inimeste jaoks on oluline kvaliteetne ettevõtluskeskkond ning puhas ja turvaline miljöö. Raikküla lipul on kollane ristikuleht, mis sümboliseerib põlluharimist ja karjakasvatust – kohaliku rahva põlist elatise ja rikkuse allikat. Raikküla suurimad tööpakkujad tegelevad loomakasvatusega, mööbli tootmisega ja puidutoodete valmistamisega ning sestap on meie jaoks äärmiselt oluline, et omavalitsuste ühinemisel jätkuks tihe koostöö ärisektori esindajatega. Olles ka ise ettevõtja, pean koostööd ettevõtjatega üheks oluliseks koostöövormiks. Edukas valla juhtimine ei ole üksiküritajate pärusmaa, vaid on meeskondliku töö sünergiline tulemus.

 

Uus vald loob võimaluse uute juhtimistavade tekkeks

 

Kaiu, Juuru, Raikküla ja Rapla ühinemine ei ole mitte ainult territooriumide ühendamine vaid tähendab täielikku juhtimisalast taaskäivitust. Uue perioodi põhiteema on kaasav juhtimine, mis loob senisest suurema vajaduse kaasajastada traditsioonilisi praktikaid. Fooksusesse tuleb IT vahendite kasutamine, mis võimaldab senisest rohkemate inimesteni viia avaliku sektori teenuseid ning suurendab kohalike osalust valla juhtimisel.

 

Meie ühinenud valdade esimene riikliku tähtsusega pilootprojekt on riigigümnaasium. Iga regiooni keskmes on haridus- ja kultuurielu meka – olgu selleks siis koolimaja, kultuurikeskus, spordisaal või raamatukogu. Senine riigigümnaasiumi teemaline debatt on olnud liiga Rapla keskne, sest fookusest on kadunud arusaam, et tegemist on terve Raplamaa projektiga, mitte Rapla valla isikliku ettevõtmisega. Oluline on alustada arutelu riigigümnaasiumi õppesuundade teemal ning mõelda, mis on meie piirkonna eripära, mida peaks meie uus haridusmeka edasi kandma. Teeme spordikallakuga klassi? Keskendume teatrile ja muusikale? Panustame keskkonnale või hoopis IT õppele?

 

Minult küsitakse tihti, kuidas tagada Kaiu, Juuru ja Raikküla kogukondade maksimaalne kaasatus uue omavalitsuse juhtimisel. Olen ka ise selle peale pikalt mõelnud ning leidnud, et üks kõige suurem väljakutse on uue arengukava loomise protsess ja tulemus. Arengukava on ju dokument, mis paneb paika regiooni pikaaegsed arengusuunad ja visualiseerib meie koduvalla tuleviku – seda tähtsam on erinevate huvigruppide osalus ning panus meie strateegiliste suundade konstrueerimisel. Minu jaoks on oluline, et igast regioonist kuulub esindaja uue volikogu koosseisu komisjonidesse, kus toimub lokaalsete eesmärkide püstitamine. Lisaks sellele pean vajalikuks osaluskogude loomist, mis toob liituvate valdade huvigruppide esindajad kokku ning võimaldab kohalikku juhtimist korraldada laiapõhjaliselt.

 

Raikküla vald on olnud mu koduks juba aastaid ning siinse elu käekäik läheb mulle südamesse. Uus periood saab olema väljakutseterohke, kuid väljakutsed ongi mõeldud selleks, et katsetada uusi ideid ning teha vana hea veel paremaks. Olgem valmis muutusteks ning oleme valmis ka ennast muutma.