“Sügisesed kohalikud valimised on ajaloolised. Uus haldusüksus toob volikogu laua taha erinäolised persoonid, kes rikastavad lokaalset debatti ja toovad valla juhtimisse uutmoodi lähenemist. Meie meeskonnal on kindel tahe suurendada volikogu kui institutsiooni rolli valla elu korraldamisel. Seadusandliku võimu täitjana on volikogul kohustus olla valla pikaajaliste strateegiate ja põhimõtete arutelu meka,” sõnab Rapla Vallakodanike Liidu volikogu esimehe kandidaat Alar Mutli. “Senine juhtimisstiil peab asenduma debatikeskse ning kogukondade arvamusi arvestava juhtimisega,” lisab Mutli.
Rapla Vallakodanike Liidu meeskonna hinnangul peab kohaliku elu juhtimine käima läbi valla arengudokumentide, mitte koalitsioonilepingus sätestatud poliitiliste kokkulepete naljalt. “Tuleb mõista, et koalitsioonilepingul puudub õiguslik alus. Kohaliku omavalitsuse korralduse seadus sätestab selgesõnaliselt, et lokaalset elu korraldavad arengudokumendid, mis on meie vallaelanike poolehoiu leidnud. Koalitsioonileping ei ole midagi muud kui võimuerakondade poliitilise tahte dokument esindades seeläbi kitsa seltskonna huve,” sõnab Alar Mutli. “Avatud juhtimine tähendab tugevat koostööd siinsete huvigruppidega – ettevõtjate, noorte, kogukondade esindajate, eakate ja paljude teistega. Sellise omavalitsuse eest ka meie meeskond seisab,” on Mutli resoluutne.
Haldusreformi tulemusel ühinevad Juuru, Kaiu, Raikküla ja Rapla, mis tähendab olulisi muutusi valla juhtimises. “Ühinevad omavalitsused toovad endaga kaasa parimaid praktikaid ja uusi kogemusi, mis mõjutavad kohalikku elukorraldust olulisel määral. Siinkohal on oluline mõista, et ühinemise käigus tuleb säilitada vanades haldusüksustes nende regionaalne eripära,” ütleb Alar Mutli.
Rapla Vallakodanike Liit on kogukondade algatus, mille eesmärk on esindada erinevaid huvigruppe. “Läheme sügisestele valimistele vastu tugeva meeskonnaga, kelle seas on nii haridusjuhte, sotsiaalvaldkonna eestkõnelejaid, ettevõtjaid, spordivaldkonna eestseisjaid, kogukondade esindajaid ja paljusid teisi. Mul on hea meel öelda, et Rapla Vallakodanike Liidu seltskonnaga on liitunud ka mitmeid tugevaid tegijaid nii Juurust, Kaiust kui ka Raikkülast. Koostöös suudame tagada valla kui terviku arengu ning kaasava juhtimise,” lisab Mutli.