12 jaanuaril toimunud valimisliidu koosolekul otsustati toetada korvpalli meistriliigas mängivat meeskonda. Ja seda mitte ainult sõnades vaid ka tegudes. Põhjused, miks vald võiks/peaks korvpalli toetama said kirja järgmiselt:

Postulaat: toetus ei ole eesmärk, vaid vahend eesmärgi saavutamiseks.

 Eesmärk: et Rapla nime kandev korvpallimeeskond mängiks konkurentsivõimeliselt Eesti meistriliigas.

 • Hoiame neid asju, mis meid teistest eristavad. Korvpall on seda kindlasti.
 • Toetus korvpallile on ka toetus haridusvaldkonnale. Perspektiiv mängida meistriliiga meeskonnas meelitab õppureid RG spordiakadeemiasse üle Eesti.
 • Korvpalli mängimine Sadolini spordimajas toetab  ka teise toetaja AkzoNobeli rahastuse kindlamalt  spordimaja eelarvesse (aasta tulu 50 tuh eurot), sest tegemist on ka Sanolini värvide reklaamiga läbi iga mänguinfo- see on tähtis.
 • Iga tipptasemel korvpallimäng on sündmus Sadolini spordimajas ja on sama oluline kui korvapalli esindusmeeskonna püsimine heas mänguvormis!
 • Korvpallikool on terviklik püramiid- noortest kuni meistriliiga meeskonnani tervik mida tuleks hoida.
 • Korvpalli kõrgliiga meeskond on Rapla parim PR projekt juba aastaid. Tänu sellele toimib ka meie korvpallikool edukalt, meie noored mängivad Eesti tasemel hästi.
 • Lähtuvalt keerukast olukorrast tervishoius ja majanduses, kaaluvad nimisponsorid väga hoolikalt võimalusi jätkamiseks.
 • Korvpalli mängudele on endiselt keeruline publikut kaasata, sellega seoses on ka piletitulu marginaalne piletitulu on marginaalne.
 • Läbirääkimiste tulemusena on Utilitas andnud lubaduse teatud tingimustel jätkata järgmisel kolmel aastal Rapla korvpalli toetamist.
 • Rapla valla eelarvest 75 tuhande eraldamine 2021 aastaks loob eelduse, et saame läbirääkida esindusmeeskonna järgmiste eelarve perioodide tegevused valla parema turundamise (olgu siis esindusmeekonna võistlusriietusel valla logo kasutamist, valla lippude kaasamist fännide kaasaelamistele, kui võimalik siis ka bänneri kaasamist välismängudele jne.) mõttes.
 • Saame  lepingu projektis näha ka ette pikema perioodi rahalise toe suuruse ja  maksmise viisi. (näiteks siis kuumaksed, maksed hooajal, kvartali kaupa maksed jne.) Valla rahavoogude juhtimise mõttes on see oluline.
 • Kas oleme korvpallipealinn ainult sõnades või ka tegudes?
 • Üksi me seatud eesmärki  täita ei suuda, küll aga koos teiste nimisponsoritega. Selleks aga tuleb ka panustada võrdsemalt.

Enim poolehoidu leidis variant sõlmida kindlatel tingimustel sponsorleping Korvpallikooliga kolmeks aastaks ja toetada meistriliiga meeskonda 2021 aastal 50 000 €; 2022 aastal 75 000 € ja 2023 aastal 100 000 €.