Loading Events
This event has passed.

PÄEVAKORD:

 1. Raplamaa arengustrateegia tegevuskava 2021-2024 heakskiitmine II lugemine (H. Vahtra)
 2. Rapla valla 2021. a eelarve I lugemine (K. Orul)
 3. Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord (J. Morozov, A. Soodla)
 4. Rapla Vallavolikogu 31. jaanuari 2019. a määruse nr 2 „Puuetega inimeste eluaseme füüsilise kohandamise toetuse määramise ja maksmise kord“ muutmine (A. Soodla)
 5. Raplamaa Hariduse Nõukoja liikme nimetamine (J. Morozov)
 6. Rapla Vallavolikogu 25. septembri 2014. a määruse nr 21 „Rapla valla haldusterritooriumil avaliku ürituse korraldamise ja pidamise nõuded“ muutmine (H. Hints)
 7. Nõiamäe detailplaneeringu osaline kehtetuks tunnistamine (C.-M. Järvela)
 8. Detailplaneeringu algatamine /Viljandi mnt 7, Rapla/ (C.-M. Järvela)
 9. Vallavara võõrandamine enampakkumise korras /Ruudu/ (T. Olju)
 10. Vallavara võõrandamine otsustuskorras /Rootsimaasauna/ (T. Olju)
 11. Rapla Vallavolikogu ettepanekud Hagudi turbatootmisala rajamise ja töötamisega kaasneva keskkonnamõju hindamise programmi (L. Lillemets)

INFORMATSIOON

 • Vallavalitsuse informatsioon

 

Päevakorra eelnõudega saab tutvuda siin: https://atp.amphora.ee/raplavv2017/index.aspx?o=923&o2=923&itm=419591

 

PS! Istung on avalik ja kõik huvilised saavad istungit jälgida valla veebilehel.