Osalejad: Alar Mutli, Kristina Eesmets, Andrus Tamm, Jaanus Piirimees, Anne-Ly Pedaja, Jane Schelejev, Meelis Mägi, Anne Leht, Urve Uusberg, Valter Uusberg, Marje Krusell, Erika Reinumägi.

 

Suvine juuli on selleks aastaks jälle ajalooks saanud ja taas pühendume rohkem teemadele, mis piirkondlikku poliitikat puudutavad. Korraks põikasime veel ajas tagasi ja puudutasime Okta keskuse ostuga seonduvat. Otsus on tehtud, seda enam ei muuda, aga meie seltskond oli ainuke, kes oma arvamuses kaheks jagunes. Kas oleksime pidanud jõudma arutelu käigus ühisele seisukohale? Kas see teema sai piisavalt hästi lahti räägitud? Tuleviku seisukohast lähtudes oleks hea nendele küsimustele  vastused leida. Samas pole see ju ka päris esimene volikogu otsustuspunkt, kus valimisliit tervikuna ühel meelel pole. Lähtekohad otsuse langetamiseks olid meil ka seekord erinevad. Need kes poolt, tõid esile hoone kui kultuuriväärtuse säilitamisvajaduse ja valla osa selles.  Lahenduse oleks leidnud nii muusikakooli kui ka vallavalitsuse ruumiprobleemid. Põhiliseks vastuargumendiks oli puudulik asjaajamine, poolik kulude arvestus, mittekajastumine arengu- ja investeeringutekavas. Küllap on omajagu õigus mõlemal poolel. Nendel, kes seda meelt, et kulutused täpsema kalkulatsiooni saamiseks on mõistlik teha alles siis, kui hoone juba vallale kuulub. Õigus on ka neil, kes veendunud, et Okta renoveerimiskulud oleks tulnud kajastada valla investeeringute kavas juba ennem kinnistu omandamist ja summa millest räägime on ca 4 kuni 6 miljonit eurot. Aga ka neil, kes seda meelt, et ost, mis arengukavas kindlalt planeeritud võib lõppkokkuvõttes kaasa tuua palju kõrgema hinna, et investeeringute kavas ei ole mõtet planeerida vahendeid hoone renoveerimiseks, kui meil seda veel polegi ning otsustada tuli siiski vaid selle üle, kas omandada kinnistu 306 000 € eest. Omajagu segadust tekitas ka ajahetk, millal jõuti otsuseni krundi omandamiseks, mitte rentimiseks. Kokkuvõtvalt  ja tagantjärele targalt võiks ju mõelda, et veel teemat arutades, oleksid erinevused seisukohtade vahel vähenenud. Aga võibolla oleks pikaleveninud vaidlused viinud hoopis lõhe tekkimiseni meie senini ühtselt tegutsevas meeskonnas. Nüüd on otsus tehtud ja selle teema arutelu mõneks ajaks laualt maas.  Nähtavasti küll mitte lõplikult. Okta on meie ruumipildis endiselt ja tema kultuuriline väärtus ka ei vähene. Siiski selles koalitsioonis me antud teema arutelu juurde nähtavasti ei naase. Heameel on tõdeda, et meie valimisliidu näol on tegemist avatud aruteluplatvormiga, kus pole eesmärgiks see, et kõik kindlasti ühtemoodi hääletaks.

 

Järgmiste valimisteni on meil veel natuke üle aasta. Mis on need olulised teemad, millele sel ajal tähelepanu peaksime pöörama? Kindlasti uus hooldekeskus. Kuusiku tee 5 on peagi kapitaalremont algamas. Investeering sinna on natuke üle 1 miljoni. Samas tuleks edasi minna ka uue hooldekeskuse kontsessiooniga. Objektiivsetel ja subjektiivsetel põhjustel on see teema takerdunud. Maa probleemid leidsid lahenduse, aga sealt edasi on taas kõik seisma jäänud. Leidsime, et ruumiprogrammi arutelu on peetud juba piisavalt ja sel teemal pole mõtet uusi debatte algatada. Koalitsioonis tuleb teemat nähtavasti siiski arutada. Kasvõi selleks, et me ikka kontsessiooni olemusest ühtselt aru saaksime. Leidsime arutelu käigus, et vast on mõistlik otsida projektijuht, kelle ülesandeks oleks hooldekeskuse teema vedamine kuni ehitushanke väljakuulutamiseni. Praegu meil vallas justkui pole vastutajat või siis eestvedajat, kelle pädevusse see kuuluks. Projektijuhti ei peaks palgale võtma, mõistlikum oleks teenus sisse osta. Meelis lubas järgmiseks koosolekuks võimalused välja selgitada.

Haridusstrateegia on valmimisel. Küll ajagraafikust maas, aga edeneb siiski. Kaardistatakse ühinenud valla haridusvõrk alusharidusest kuni gümnaasiumi- ja kutsehariduseni. Sisse tuuakse haridusökonoomika mõiste. Ühelt poolt annab see kindluse haridusasutuste säilimiseks, teisalt aga võimaluse tulevikuga seotud otsuste langetamiseks.  Täiskasvanute gümnaasiumi lõpetamisega seotud otsused tuleb vastu võtta veel sel aastal. Loodame väga, et tänu võidetud aastatele on rohkem neid, kes oma poolelijäänud haridusteed mittestatsionaarses vormis jätkavad. Täiskasvanute haridus ja kutseõpe on oma olemuselt sarnasemad.

 

Raplamaa mälukeskus. Teema, millest rääkisime pikalt ja põhjalikult ühel oma selle aasta koosolekul. Olime seisukohal, et tegemist on olulise teemaga. Vahepealsete arengute käigus on küsimus jõudnud ROL täiskogule otsustamiseks. Paraku naabervallad on selles küsimuses võtnud pigem ettevaatliku seisukoha. Rapla volikogu esimees mõtet ei toeta. Siinkohal tuleb ennem otsust, kuidas edasi minna, siiski ära oodata ROL lõplik seisukoht. Oleme endiselt seda meelt, et raamatukogude kaasamine mälukeskuse kontseptsiooni on mõistlik, andes ka viimastele lisafunktsioone.

 

Umbes aasta pärast peab olema paigas nimekiri nendest inimestest, kelledega osaleme järgmistel kov valimistel. Meil on olnud ühtne ja tugev meeskond ja oleks väga tore, kui saaksime sellisena ka jätkata. Aasta on kiire kuluma, seega juba praegu on õige aeg mõelda kandideerimisele. Tule ise ja võta sõber ka kaasa.  Nii suudame taas moodustada tugeva meeskonna, kel võimalus valla tegemistele ka järgnevatel aastatel kaasa rääkida.

 

Selleks korraks kõik. Taas kohtume 08 septembril