Osalejad: Alar Mutli, Kristina Eesmets, Andrus Tamm, Anne-Ly Pedaja, Valter Uusberg, Ülo Peets, Margit Pärna, Marek Mutli, Kaisa Kuusemets, Erti Suurtalu, Age Rebel, Meelis Mägi, Kaidi Kornak, Marje Krusell, Anne Leht, Jaanus Piirimees.

 

Oktoober on meie valimisliidu sünnipäevakuu. Tähistamiseks oli laual kohvi ja tükike kooki. Aruteluteemaks oli seekord koalitsioon ja selle tervis. Ajendiks viimane koalitsiooni ümarlaud ja lõik volikogu esimehe saadetud kirjast, milles ta kirjutab järgmist: Mind pigem kummastab viimasel ajal  KOALITSIOONI tervis  ja vallavalitsusele antud vabad käed, mida nad ilusti kasutavad.Sarnast mõttestiili kumas läbi ka ümarlaua kokkuvõttest. Kas meie tänane koalitsioon töötab, milline peaks/võiks üks koalitsioon olema, selle üle mõtteid vahetasimegi. Kirja said need järgmiselt:

 • Sooloesinemised ja sellega seotud uitmõtted kipuvad avalduma just siis, kui valimisliidu esindajad ümarlauda juhtimas pole.
 • Üheks põhjuseks võib olla see, et Octa osas ei jõudnud koalitsioon kokkuleppele.
 • Koalitsiooni koostöö huvides ei saa suhtuda nii, et las koerad hauguvad, karavan liigub edasi. Tuleb tegeleda ka eksprompt tõstatatud teemadega. Samas ei tohi unustada meie endi kehtestatud reegleid ja korda.
 • Koalitsiooni mõistes on oluline, et tähtsad asjad ei jääks venima ega nn õhku rippuma. Tuleks saavutada kokkulepe ja leida lahendus.
 • Poliitika juurde käib ka see, et tuleb juhtida. Kui juhtimine vedeleb, kiputakse kalduma emotsioonidesse, mida hiljem raske pidurdada. Vastutust ei saa jagada.
 • Koalitsiooni tegevust panevad tähele ka ümberkaudsed.
 • Lähenevad valimised toovad paratamatult kaasa erinevaid arvamusavaldusi. Tuleb säilitada külm pea ja kaine meel.
 • Koalitsioon on senini suures plaanis päris hästi toiminud. Olulistes arengut mõjutavates teemades (eelarve, arengukava, eelarvestrateegia, persoonide valik) oleme leidnud üksmeele.

 

Veel tõstatusid koalitsiooni ümarlauas järgmised teemad:

 • Rapla staadioni projekteerimine. On kajastatud eelarvekavades. Lähteülesanne on paigas ja jõuab lähiajal valitsusse projekteerimishanke kinnitamiseks.
 • Eskiisprojekti koostamiseks on eelarves vahendid olemas. Tuleks arengukavas fikseerida asukoht ja planeerida edasised tegevused. Tänastele teadmistele tuginedes tuleb uus maja praegusesse asukohta.
 • Vallavalitsuse maja. Octa teema on praegu maas. Kas kerkib uuesti, pole kindel. Varasemalt on tehtud plaanid olemasoleva maja kohta. Samas on vallavalitsuse hoone ka märgilise tähendusega. Sümbol. Planeerimine keskväljakule pole siiski praegu prioriteediks.
 • Ettevõtluse ja kohaturundus spetsialisti koha loomine. Varasemalt on olnud plaanis luua ettevõtlusnõuniku töökoht. Paraku pole me suutnud sellele ametile korralikku sisu anda. Seetõttu võeti ka struktuurist maha. Oleks nagu oluline, aga kas võiks tegu olla ka sisseostetava teenusega? Koostöö RAEK iga on sel teemal senini olnud ebapiisav. Maakonnas on veel erinevaid organisatsioone, kes moel või teisel esindavad ettevõtjaid. Tuleks ka nendega rohkem koostööd teha.

 

Siit edasi sai sõna Ülo, kelle vedamisel ja juhtimisel hakkame tasapisi valimisteks valmistuma. Seekordne ajurünnak toimus teemal, mida tahaksime näha, et oleks olemas vahetult enne valimisi 2025. Mõtteid said kirja ja neid on alati võimalik täiendada. Järgmisel korral juba uued mõttetalgud.

 

Kodune ülesanne ka. Mõelda. Millised võiks olla meie kampaaniasõnumid.

 

 

Selleks korraks kõik. Taas kohtume 03 novembril.