Osalejad: Alar Mutli, Meelis Mägi, Andrus Tamm, Jaanus Piirimees, Kristina Eesmets, Erti Suurtalu, Margus Oberschneder, Agnes Kurvits, Anne Leht, Jane Schelejev.

Märksõnad: Kogukondade kaasamine.

2020 sai avastardi ka valimisliidu tegemistes. Kogunesime seekord hubases Piilupardi mängutoas ja meie selle aasta arutelude avateemaks oli kuidas kaasata kogukonnad peale valimisi avatud valitsemismudelisse.

 

Ühinemislepinguga moodustati 2 osavallakogu. Täna võime juba konstateerida, et need pole soovitud viisil toimima hakanud. Osavallakogu liikmed esindavad oma piirkonda väga minimaalselt. Infovahetus elanike ja osavallakogude vahel on sisuliselt olematu. Kaiu on oma osavallakogu koosolekutele kaasanud aktiivsed külavanemad ja seeläbi toimub infovahetus kogukondadega palju tõhusamalt. Raikkülas osavallakogu ei moodustatud. Anne on pakkunud välja avatud juhtimismudeli rakendamiseks kogukonnakomisjoni moodustamise. Tegemist oleks valla alalise komisjoniga koos sellega kaasnevate õiguste ja kohustustega. Komisjoni esimees ja aseesimees valitakse volikogu kiikmete hulgast. Igast piirkonnast võiks komisjoni kuuluda 4 kuni 5 esindajat. Kokku moodustuks siis kuni 20 liikmeline töörühm. Esindatud peaks olema erinevad eluvaldkonnad. Oluliseks kriteeriumiks tahe panustada oma aega ja energiat ning ennast asjadega kurssi viia. Tekib võimalus erinevate piirkondade esindajatel ühise laua taga koos langetada otsuseid, mis alalise komisjoni staatusest lähtuvalt on kaalukamad, kui senine külavanemate ümarlaua vorm. Läbi tuleb mõelda, millised saavad olema uue komisjoni ülesanded. Täna on vallas välja kujunenud 5 alalist komisjoni, kes katavad kõik aruteluteemad. Kas toimub ülesannete ümberjagamine või dubleerib kogukonnakomisjon oma valdkonna teemade arutelu? Selles küsimuses seisavad mõttetalgud veel ees, aga Anne on omad ettepanekud kirja pannud. (lisan need protokolli lõppu). Igatahes midagi me oma avatud juhtimissüsteemis peame muutma, sest tänane mudel hästi ei tööta. Osavallakogud rõhutavad ühinenud valdade piire, aga nende olulisus ajas kaob. Me oleme üks vald. Kogukondi koondavaks üksuseks peaks kujunema hoopis kandid, mis oma olemuselt inimestele palju lähemal. Samas on seal reeglina olemas ka vallaasutused, kas siis raamatukogu või seltsimaja näol. See võimaldab kogu senise teenuse inimestele hoopis lähemale viia. Olemasolevad teenuskeskused tänasel kujul kaotavad mõtte. Oluline, et säiliksid teenused ja vajalikud hooned.

 

Kuni valimisteni kehtib vastavalt ühinemislepingule tänane, teenuskeskuste ja osavallakogude, mudel. Peale valimisi on võimalik teha muudatusi. Hakkame levitama kandikogude ja kogukonnakomisjoni mudeli ideed. Algul osavallakogudes ja mõne aja pärast tuleme teemaga ka koalitsiooni.

 

Ametlikule arutelule tõmbasime sellega selleks korraks joone alla, aga muid jutte jagus sohval teed nautides veel mõneks ajaks.

 

Selleks korraks kõik. Järgmine koosolek saab toimuma 04 veebruaril Kabalas.