Osalejad: Alar Mutli, Tanel Kuusemets, Andrus Tamm, Jane Schelejev, Meelis Mägi, Kaisa Kuusemets, Anne Leht, Anne-Ly Pedaja, Urve Uusberg, Jüri Morozov.

Kahe abivallavanema konkurss on lõppenud ja valik langetatud. Haridus- sotsiaal- ja kultuurivaldkonda hakkab abivallavanemana kureerima Jüri Morozov, kes asus tööle 06 maist. Vastne abivallavanem oli meil külas ja saime temaga paremini tuttavaks. Jüri on pärit Otepäält. Õppinud melioraatoriks, töötanud agronoomina ja põllumajandusest suundunud Eesti Politseisse. Olnud 16 aastat vallavanem ja natuke üle aasta Riigikogus asendusliige. Haldusreformi järgselt lahkunud vallavanema kohalt peale umbusaldust. Edu ja jõudu talle abivallavanemana Rapla vallas.

Mitmel korral on teemaks tõusnud võimalus tõsta meie korraliste koosolekute toimumispäev teisipäevalt esmaspäevale. Päris vastu sellele ei olnud keegi. Oluline on, et see sobiks volikogu liikmetele. Liigutame meie koosolekud teisipäevalt esmaspäevale. Kui see sobib rohkematele liidu liikmetele, siis nii jääbki.

Rene asus tööle keskkonnaministrina ja peatas oma volitused volikogus kuueks kuuks. Kuna volikogu esimehe koht on olnud EKRE mehitada, siis nemad pakkusid ka uueks volikogu esimehe kandidaadiks Margus Jaansoni. Marguse lähimineviku tegevusse võib mitmeti suhtuda. Viimasel koalitsiooni ümarlauas andsid Keskerakonna saadikud mõista, et nemad Margust ei toeta. Enne tema kandidaadiks esitamist peab olema selge, et tal on volikogu toetus olemas. Peale arutelu leidsime, et peale Marguse pole EKRE ridadest volikogu esimeheks sobivat kandidaati. Kui koalitsiooni ümarlauas on selge, et Margusel on vajalikud toetushääled koos, siis meie oleme valmis teda toetama.

Kui Margusest saab volikogu esimees, tuleb sotsiaalkomisjonile valida uus esimees. Oleks hea, kui ta ka valdkonda tunneks. Hea kandidaat oleks kindlasti Anne-Ly, aga siin tekkib väike vastuolu nn võimude lahususega. Pakume koalitsioonis välja teha ettepanek komisjoni juhtimiseks Marina Runnole. Ta on selgelt valdkonda tundev, aga esindab opositsiooni. Meie selles suurt probleemi ei näinud, vaatame, mida ütleb koalitsioon.

Mitmetel viimastel koosolekutel on olnud teravaks teemaks sotsiaalvaldkonna nõuniku sobivus oma ametikohale. Viimasel koalitsiooni ümarlauas tõstatus ka haridusnõuniku sobivus ja võimalus sellel kohal jätkata. Tegemist on mõnevõrra erinevate juhtumitega. Kui sotsiaalnõunikul puudub pädevus valdkonna juhtimiseks, siis haridusnõunikul on see selgelt olemas. Samas on tema probleemiks suhtlus allasutuste juhtidega. Olukord on läinud sedavõrd teravaks, et allasutuste juhid juba väldivad suhtlemist nõunikuga. Sel viisil haridusvaldkonna arendamine paraku võimalik ei ole. See meeskond peab olema võimeline tegema igakülgset koostööd. Oleme seda teemat arutanud päris mitmes erinevas koosseisus ja jõudnud järeldusele, et ühtse meeskonnana jätkamiseks on siiski mõistlik teha mõlemale nõunikule ettepanek töösuhe lõpetamiseks ja maksta neile kompensatsiooni tehtud töö eest. Poolteist ühinemisjärgset aastat on olnud piisav aeg mõningate järelduste tegemiseks. On saanud üsna selgeks, et nendes valdkondades olukord ei parane ja samade nõunikega jätkates tuleb meil ikka ja jälle selle teema juurde tagasi tulla. Targem on luua uus meeskond, mille liikmeid siis Meelis koos uute abivallavanematega valida saab.

Meelis on mõlema nõunikuga pidanud maha tõsise vestluse ja teinud neile ka ettepaneku lahkumiseks ja lahkumiskompensatsiooniks. Paraku kumbki nendest seda tegema ei nõustunud. Mõlemad tõid põhjuseks, et sel juhul nad justkui tunnistaks, et oleksid midagi valesti teinud. Selleks nad aga valmis ei ole. Siit edasi on erinevad lahendusvariandid, millede osas on Meelis pidanud nõu ka vallasekretäriga. Sotsiaalnõunikule on võimalus vormistada puudusi välja tuues käskkiri ja ta selle alusel vabastada. Ta saab selle küll vaidlustada, aga see annab siiski võimaluse töösuhte lõpetamiseks. Vastavad dokumendid valmistatakse ette ja antakse nõunikule veelkord valikuvõimalus lahkumisavalduse esitamiseks. Mai keskpaigaks peaks selgus käes olema. Seejärel kuulutatakse välja uus konkurss sotsiaalnõuniku leidmiseks või siis on võimalik see koht täita ka juba mõne teadaoleva sobiva kandidaadiga.

Haridusnõunikule on sarnase käskkirja tegemine tunduvalt raskem. Siinkohal tuleb kaaluda võimalust teha muudatused struktuuris ja kaotada haridusnõuniku koht. Haridusnõuniku puhul on väga oluline tema koostöö allasutuste juhtidega. Kui seda ülesannet peab hakkama vahendama või täitma keegi teine, siis on nõuniku koht struktuuris vägagi küsitav. Lahenduse leidmine võtab natuke rohkem aega. Tuleb konsulteerida vallasekretäri ja juristiga. Samuti leppida kokku haridusvaldkonna tööjaotus uue abivallavanemaga. Loodetavasti enne suurt suve saab need küsimused siiski lahendatud.

Lõpule pole veel jõudnud koolijuhtide palgaläbirääkimised. Ka sellel teemal tuleks enne suvepuhkusele minekut kokkulepped sõlmida.

Persooniküsimuste lahendamine on alati raske, aga ühtse meeskonna loomiseks hädavajalik. Positiivse tööõhkkonna loomiseks vajavad vallavalitsuse spetsialistid ka meie tuge.

Selleks korraks kõik. Järgmine kord 03. juunil.