Osalejad:  Alar Mutli, Meelis Mägi, Ülo Peets, Jaanus Piirimees, Age Rebel, Anne-Ly Pedaja, Anne Leht, Kristina Eesmets, Tanel Kuusemets.

Oktoober on meie valimisliidu sünnipäevakuu. Tähistanud me seda eriti pole, aga võiks. Häbenemiseks ju põhjust pole. Sel aastal täitus meil 7 aastat järjepidevat tegevust. Lubasime endile sel puhul ühe väikese pidulaua kohvi ja koogiga.

Tõsisemate teemadega tegelesime ka. Päeval kohtusid valla ja haigla esindajad. Teemaks endiselt haigla maa üleandmine vallale hooldekeskuse rajamiseks. Erinevaid läbirääkimisi ja kirjavahetusi on peetud, aga seekord püüdsime minna konkreetsemaks. Kokkuvõtvalt jäi sellest kohtumisest kõlama:

  • Haiglal on vaja tehnilisi lisaruume. Osaliselt on see seotud ka perearstikeskuse tulekuga. Olukord võrreldes 2015 aasta suvega ei ole enam sama. Lisaruumide rajamiseks teeks haigla hea meelega kellegagi koostööd. Sobivaimaks partneriks oleks vald ja hooldekeskus.
  • Haiglal ei ole võimalus koheselt osaleda rahaliselt vajalike tehniliste ruumide väljaehitamisel. Haigla on nõus tasuma ruumide kasutamise eest renti, millesse on sisse arvutatud ka investeeringukomponent. Viimase suurus lepitakse eraldi kokku. Kui varem oli vallal seoses haiglale vajalike ruumide ehitamiseks ainult kulupool, siis nüüd saame suulise lubaduse alusel arvestada ka tulupoolega.
  • Haigla on nõus Alu tee 1B-le vaid hooldekeskuse rajamisega ega soovi sinna ühtegi teise funktsiooniga hoonet.
  • Kõigi nende kokkulepete kinnitamiseks sõlmitakse haigla ja valla vahel eelkokkulepe. Esialgse versiooni lubas ette valmistada haigla. Eeldatav kuupäev 15.10. Oluline on kokku leppida investeeringukomponendi suurus, ehk mitme aastaga haigla tasub vallale ruumide väljaehitamise eest.

Liigume selle teemaga edasi. Samal ajal valmistame ette ka alternatiivvarianti, ehk hooldekeskuse rajamist Kuusiku tee 5 ja 7 krundile. Eesmärgiks on, et otsustamise hetkel oleks võimalik valida kahe variandi vahel. Lootus on, et otsuse, kuhu hooldekeskus rajatakse, saame langetada novembris. Edasi saaks siis tegeleda finantseerimisküsimustega.

Veel üks haiglaga seotud teema oli meil päevakorras. Tervisekeskuse rajamise kallinemine ja Rapla valla osalus kompenseerimisprotsessis. Rahaliselt tähendab see ca 183 000 € 60 kuu jooksul.  Tervisekekus on valla jaoks väga oluline. Ka see, et meie perearstide töötingimused oleksid head. PERH on omavahendite ja EL rahaga meie perearstidele uued ja kaasaegsed töötingimused loonud. Kuna projekt läks esialgsest kallimaks, siis esitati vallale taotlus osaleda proportsionaalselt lisandunud kulude katmisel. Seadustest tulenevat kohustust vallal ei ole, aga moraalne külg jääb ikka. Head partnerlussuhted haiglaga, perearstikeskuse olemasolu, kvaliteetne arstiabiteenus- kõik need on omavalitsusele vajalikud nõuavad ka vallapoolset panustamist. Olime seda meelt, et vald peaks võtma rahalise kohustuse ja osalema proportsionaalselt ehituse kallinemise kompenseerimises.

Teenuste disainist, ehk tootekujundus omavalitsuses. Ülo oli meile Tallinna näitel teinud väikese slaidikava, et teemat paremini tutvustada.

Mõned märksõnad, mis kirja said:

  • Eesmärgiks on ressursside parem kasutamine.
  • Alustada tuleks teenuste (toote) loetelust. Seejärel kirjeldus.
  • Tuleb aru saada, mis on teenus (toode) ja mis seda ei ole. Näiteks on teenus ehitusloa väljastamine, aga taotluse vastuvõtt, menetlemine, seda ei ole. Viimased on osad teenuse protsessist.
  • Teenus (toode) on protsessi lõpptulemus, mitte kirjeldus.
  • Teenusel (tootel) peab olema selge vastutaja.
  • Teenus (toode) peab vastama standarditele. Viimased kujundame aga ise.

Usutavasti tuleme selle teema juurde veel peagi tagasi.

Plaanis oli alustada koalitsioonilepingu ülevaatamisega. Pool meie valitsemisajast on läbi. Hea oleks pilk peale visata, mida 2 aastat tagasi sai lubatud ja mida teinud oleme. Paraku ajapuudusel jäi see teema järgmiseks korraks. Veelkord oli teemaks Kabala kooli hoolekogu pöördumine. Teema tuleb nähtavasti tõstatada ka koalitsioonis. Probleemid on, kuidas need aga hea lahenduse leiaksid?

Anne tegi ettepaneku, et võiksime oma valla kuldmedaliga lõpetanud gümnasiste premeerida näiteks 500 euroga. Rahaliselt ei ole see suur kulu, aga mainekujunduslikult vägagi positiivne,

Selleks korraks kõik. Järgmine koosolek saab toimuma 05 novembril.