Tel: 53414899
Email: suurejyri@gmail.com


Olen mitmetpidi põline: põline Rapla valla elanik, põline põllumees, põline ettevõtja, põline volikogu liige, põline abikaasa, põline pereisa. Küllap leiab seda põlisust veelgi, kui natuke otsida. Need põliselt elatud aastad on andnud mulle kogemust ja elutarkust. Tean, et kõik suur saab alguse just väikestest asjadest. Kui üks noor pere kolib maale oma tallu elama ja alustab ettevõtlusega, siis vaevalt, et enamus meist seda üldse tähelegi paneb. Sellistest pisiasjadest saab aga uue hingamise küla, sünnib kogukond, tugevneb tagamaa. Oskus näha suurte lubaduste asemel väikest kuid olulist, tuleb ajapikku, kogemustega. Just seepärast ma taaskord kandideeringi.

Tel: 5063491
Email: meelisster@gmail.com


Tere hea Rapla valla rahvas! Mina olen Meelis Mägi ja kandideerin volikokku esimest korda. Oma vanemate ja vanavanemate kaudu olen tihedalt seotud Rapla valla mitme paigaga, nii väikese Nõmme küla kui Hagudi ja Juuruga. Oma noorpõlve veetsin Tallinnas, kõrghariduse sain Tartus, 11 aastat tegutsesin ühel Eesti väikesaarel. Rapla linna asusin elama ja töötama 2007. aastal. Valla igapäevaelus olen osaline 2016. aasta lõpust kui kandideerisin abivallavanema kohale. 2019 aasta alguses vallavalitsuses toimunud kurva sündmuse järel, olen kuni tänaseni ametis vallavanemana. Olen pereinimene, lapsed käivad põhikoolis. Mul on hea meel, et Rapla valitsemine ei ole sõltunud poliitilistest tõmbetuultest, vallavalitsus on apoliitiline. Üks minu põhimõte on olnud maksimaalselt investeerida seda raha, mis vallal olemas on, meie ühisesse elukeskkonda Rapla vallas, igasse piirkonda ja igasse valdkonda. Kandideerin Rapla Vallakodanike Liidu nimekirjas, kus minu jaoks on kõige rohkem sarnaste tõekspidamiste ja seisukohtadega inimesi. Hea vallakodanik, kõige tähtsam on, et sa tuleksid valima, ära jäta oma häält vedelema, see korjatakse ülesse kellegi teise poolt. Tean, et teed hea valiku ja kui soovid ausat ja tarka inimest valla elu juhtimisse siis julgen soovitada ennast!

Tel: 56964040
Email: karl.aasrand@gmail.com


Mina olen Karl Pärtel Aasrand, olen 18 aastat vana ja kandideerin Rapla Vallavolikokku. Olen aktiivne mitmel rindel – võtan aktiivselt osa kooli õpilasesinduse tegevuses, kuulun Rapla Gümnaasiumi hoolekokku ning olen neli aastat olnud Rapla Valla Noortevolikogu aseesimees, kusjuures osa sellest ajast ka esimehe kohatäitja. Usun, et see on andnud mulle ideaalsed eelised ka valla volikokku kandideerimiseks, mis oleks ka loogiline järgmine samm, sest olen tänu noortevolikogule ka päris volikogu tööga kokku puutunud ja seda kõrvalt jälginud.

Kuna olen ise alles gümnaasiumipingis, usun, et mul on kõige lähedasem side noorte, nende probleemide ja murekohtadega. Sellepärast ongi minu kireks noori puudutavad teemad – haridus, huvitegevus, meelelahutus, transport jpm. Olen noorte probleemide lahendamisega tegelenud ka noortevolikogus, kui korraldasime näiteks Raplamaa Osaluskohviku 2020 ning ka õpilasesinduste ümarlaua aastal 2019. Noored on tulevik, nii et teeme nii, et meie generatsioon tahaks Raplasse tagasi tulla!

Minu teiseks kireks on kultuuri edendamine Rapla vallas. Mulle tohutult meeldib lüüa kaasa ürituste korraldamises, näiteks kultuurifestival Särin, filmifestival Kaader ja noorte bändide konkurss Vesiroosivisioon. Usun, et selliseid sündmusi oleks Raplasse veel vaja.

Ärme lase Raplal muutuda hääbuvaks magalalinnaks, vaid toome siia elu, sära ja noori inimesi!

Tel: 5520620
Email: kristjan@alu.ee


Minu kandideerimise eesmärk seisneb veendumuses, et raha, kuulsus ja võim on kaduvad väärtused. Kestvateks väärtusteks pean arukust, õiglust, mehisust ja tahtmist, mille abil suudame muuta enda ja meid ümbritsevate inimeste elu paremaks.

Tel: 5154910
Email: asperkid@gmail.com


Minu kutsumuseks on saanud noorte spordi juurde toomine. Toetan Rapla valla tasakaalustatud arengut ja kohapealset initsiatiivi toetavat julget ja ausat juhtimist. Just koostöö ja kaasamine ning positiivne suhtumine on need, mis aitavad teha õigeid valikuid. Peame leidma lahendused kuidas teha, mitte otsima põhjuseid mitte tegemiseks. Seisan väiksemate kogukondade vajaduste eest ning hoolin terviklikkusest ja tasakaalust.

Tel: 5100927
Email: aareheinvee@gmail.com

Põlisraplakana seisan turvalise Rapla valla eest. Turvalisus tähendab kindlustunnet meid ümbritsevas elukeskkonnas. Alustades lasteaedadest ja lõpetades kergliiklusteedega. Sealhulgas eeskujulikust ja kodulähedasest teenindussektorist arstide, apteekide, kaupluste jms näol. Kui valla arengumootoriteks on haridus ja ettevõtlus, siis südamelähedasemad teemad on sotsiaalvaldkond ja heakord. Rapla valla hea nimi on mulle tähtis, selleks hoian sümbolväärtusi, nii tegevuste kui ehitiste osas. Soovin, et kogu vald oleks elamisväärne, et inimesed tahaksid siin elada ja siia tulla. Luban teha ausat ja tõsist tööd valla inimeste heaks. Ei karda seista rumaluste vastu.

Volikogu materjalid on läbitöötamiseks. Volikogu liikmed ja vallaametnikud olgu vallakodanike teenistuses. Igaühe mure on valla mure, ka pisiasjad on olulised. Senisest elukogemusest lähtuvalt püüan olla toeks noorematele volikogu liikmetele.

Tel: 56471324
Email: elmo@soov24.ee


Olen elupõline kaiukas ja kolme tütre isa. Töötan Kaiu Põhikoolis majandusjuhina, IT- spetsialistina ja õpetajana juba 17 aastat. Olen 100% Kaiu patrioot ja mulle lähevad korda Kaiu piirkonna mured ja rõõmud. Kandideerin Rapla valla volikokku, et saaksin kaasa lüüa kohaliku elu puudutavates tähtsates teemades. Oman varasemat kaheksa-aastast vallavolikogu liikme kogemust Kai valla ajast. Hetkel olen Kaiu osavallakogu liige. Minu jaoks on kõige hingelähedasemateks teemadeks haridus ja elukeskkond. Iga meie valla laps peab saama hea hariduse (s.h huviharidust) sõltumata tema elukohast. Pean ka väga oluliseks turvalist elukeskkonda meile kõigile. Minu jaoks on samuti oluline, et meie külad oleksid elujõulised ja külavanemad motiveeritud ning toetatud. Usun, et kõikidele muredele leidub lahendus!

Tel: 5160783
Email: ene.kangur@mail.ee


Olen sündinud Kohtla-Järvel, aastast 1977 elan ja töötan Raplamaal. Olen Raikküla Kultuurikeskuses juhataja ja kokku olen 51 aastat kultuuripõldu kündnud. See töö on minu hing ja süda. Pean tähtsaks rahvakultuuri hoidmist ja säilitamist, oluline on põlvkondade sidusus. Kogukond ja inimesed – need on suurim väärtus ja nendega koos saame kultuurielu edendada. Isetegevuslased ja nende juhendajad on liikuma panev jõud. Tähtis on märgata inimest ja tunnustamisega ei tasu kitsi olla. Kogukond ja traditsioonid on väga olulised. Rahvatantsus, laulus ja pillimängus olen aastaid kaasa löönud. Soovin jagada oma teadmisi ja oskusi kultuuritöö valdkonnas, meie valla ja kõigi piirkondade arenguks. Olen osalenud Rapla valla volikogu kultuuri-ja spordikomisjoni töös. Oskan kuulata, kaasa rääkida ja siis otsustada. Vald vajab tugevaid liidreid.

Tel: 55646248
Email: kaidi.kornak@gmail.com


Olen sündinud ja kasvanud Raplamaal ning üle kahekümne aasta on Rapla olnud minu kodulinn. Oman magistrikraadi finantsjuhtimise ja infotehnoloogia juhtimise alal, kõrgharidust panganduses ja raamatupidamises ning kutseõpetaja kutsetunnistust. Olen ettevõtlusühingu MTÜ Ettevõtlikud Naised Raplamaal juhatuse liige, Täiskasvanuharidus Raplamaal juhtrühma liige ning Raplamaa Ettevõtlus-ja Arenduskeskuse Mentorklubi mentor. Osalen aktiivselt ettevõtlusühingu ja täiskasvanuharidusega seotud erinevates töögruppides ja komisjonides. Kuulusin ka eelmise volikogu spordi-ja kultuurikomisjoni koosseisu. Lisaks ettevõtlusele, kultuurile ja haridusele kuulub minu tähelepanu sotsiaalvaldkonna teemadele, eriti laste ja noortega seotud vabatahtlik töö.

Leian, et iga inimene on unikaalne ja suur väärtus, mistõttu pean väga oluliseks hariduse kõiki tasemeid ja paindlike ning innovaatiliste õppimisvõimaluste loomist meie oma maakonna haridusasutustes sh ka vabaharidust pakkuvates organisatsioonides. Elukestev õpe ja oma oskuste teadlik kasutamine ning arendamine on aktiivse eluhoiaku lahutamatu osa sõltumata east. Juba täna on oluline võimestada ka eakamat elanikkonda kaasates neid ühiskondlikesse tegevustesse ning luues neile võimalusi elukestvaks õppeks.

Omades pikaajalist ettevõtlus-ja juhtimiskogemust, pean ennast heaks meeskonnakaaslaseks, kes suudab näha suuremat pilti, juhtida ja kaasata inimesi ning avaldada oma arvamust ja selle eest seista.

Kandideerin Rapla valla volikogusse, kuna soovin jätkuvalt panustada Rapla valla arengusse ja koostöösse, olla oma otsustes poliitiliselt sõltumatu ning märgata ja rääkida kaasa kodukoha teemadel.

Hea valija, tule kindlasti valima!

Tel: 53036732
Email: kuusemetskaisa@gmail.com


Olen nõuks võtnud ka seekord kohalikel valimistel osaleda. Ühiselt on palju tehtud, kuid meie suur ja pidevalt arenev koduvald vajab ka edaspidi uusi ning tulevikku vaatavaid koostöös sündinud otsuseid. Seisame selle eest, et Rapla vald oleks juhitud ausalt ja avatult kogukonda kaasates. Mina ise põlise raplaka ja lapsevanemana soovin ennekõike kaasa rääkida haridus-, spordi- ja kultuurivaldkonnas. Näen just neis kandvat rolli kohaliku elu arendamisel. On oluline, et valla pakutavad teenused tervikuna pidevalt pareneks. Hea ja kõigile kättesaadav alusharidus on esmatähtis, et valda sünniks ja saabuks uusi vallakodanike, kes tunneksid end siin oodatud ja hoituna. Niisamuti arvan, et kohaliku elu elavdamiseks tuleb toetada ja luua parimad võimalikud tingimused nii ettevõtluse kui ka elamuarenduse arenguks.

Tel: 5012325
Email: kalle@valgemaja.ee


Juba 2000 aastat tagasi on maailma kõige loetavamasse raamatusse kirjutatud sõnad: „Hingamispäev on seatud inimeste jaoks, mitte inimene hingamispäeva jaoks” (Mk 2:27), mis üldisemas plaanis tähendab, et käsud ja keelud on inimeste jaoks, mitte inimesed käskude ja keeldude jaoks.
Ka meie riigi õiguskantsler Ülle Madise on öelnud ametnike tööd arvustades:
“Seadust tuleb täita näoga inimese poole! Tuleb keskenduda inimeste murede lahendamisele, mitte murega inimest uksest välja menetleda!”

Rapla vallas olen mitmel korral näinud, kuulnud ja ka ise kogenud inimesest mööda vaatamist. Mitte ainult inimeste muredest mööda vaatamist vaid ka inimeste rõõmudest ja annetest mööda vaatamist.
Kui vabariiklikus haridussüsteemis on tehtud aastate jooksul kardinaalne täispööre õpetaja keskselt teadmiste jagamiselt, õpilase keskse teadmiste vastuvõtmiseni, üldnimetuse all – uuenenud õpikäsitus, siis üldises asjaajamises kohalikus omavalitsuses lähtutakse tihti ikka veel valla ametniku keskselt positsioonilt, kes ütleb kuidas asjad seaduse  järgi peavad olema, mitte kodaniku keskselt, kes tuleb uute ideedega – kuidas asjad võiksid olla, kuidas nad reaalselt kiiresti muutuvas ühiskonnas toimivad ja töötavad.
Juuru Eduard Vilde Kooli põhiväärtusteks on Avatus, Hoolivus ja Areng! Seisan kooli direktorina, koguduse vaimulikuna, harrastusteatri eestvedajana, kolme lapse isana, Rapla valla kodanikuna nende kolme põhiväärtuse eest igal elurindel, igas Rapla valla piirkonnas!

Tel: 5049569
Email: kadri.luga@gmail.com


Olen Rapla perearst ja Rapla perearstikeskuse juhataja, Rapla on minu koduks viimased 22 aastat. Sündisin ja kasvasin Jõhvis, arstiks õppisin Tartus, arstina alustasin tööd Vormsi saarel. Olen abielus ning peres kasvavad tütar ja poeg. Siinsed abivalmid ja sõbralikud inimesed, arenev Rapla, looduse lähedus ning turvaline keskkond on põhjused, miks algselt ajutisest elu- ja töökohast kasvas püsiv. Arstitöö kõrvalt olen panustanud Rapla valla ja maakonna arengusse alates 2009. aastast volikogu sotsiaal- ja tervisekomisjoni liikmena, 2010. aastast maakonna tervisenõukogu liikmena. Igapäevase töö tõttu olen kursis nii noorte kui väärikas eas olevate inimeste rõõmude ja muredega. On väga oluline, et Rapla vallas oleks jätkuvalt turvaline elada, et tähelepanu ja vajadusel toetust saaks igas vanuses abivajaja, et me üksteisest ei võõrduks, vaid märkaks nii naabrit, sõpra kui sugulast. Igapäevases töös näen, kui tähtis on meeskonnatöö, ühiste eesmärkide suunas liikumine, ühised väärtused ning jagatud teadmised. Valla arengut puudutavate otsuste tegemiseks on vaja teadmisi, häid spetsialiste, otsusekindlaid inimesi. Turvaline elukeskkond, head transpordiühendused, mitmekesised võimalused sportimiseks ja huvitegevuseks võiks ka edaspidi meelitada siiakanti uusi inimesi. On oluline, et igas vanuses vallakodanikud saaksid kaasa rääkida piirkonna elu arengus. Soovin panustada Rapla valla arengusse nii erialase kui ühiskondliku tegevusega, soovin ja oskan panustada sotsiaalvaldkonna ning lastega seotud teemadel.

Tel: 5019580
Email: ain.mihkelson@gmail.com

Mulle tohutult meeldib Rapla- olen siin lapsest saadik elanud ja kasvanud. Ajaga naudin aina enam siin elamist ja rahulikku elukeskkonda. Tahan, et meil kõigil oleks siin hea elada ja töötada- ka meie vanematel, lastel ja lastelastel. Soovin, et siin säiliksid puhas loodus ja võimalus õppida, kasvada ja areneda.Minust endast Mul on 17 aastat panganduses töötamise kogemust, kus olen saanud ägedaid meeskondasid juhtida. Viimasest 6 aastast on kogemus Inimestega tööst ja nende toetamisest oma ettevõttes Kasvu Labor. Igapäevaselt aitan inimestel ja meeskondadel oma sihte ning unistusi saavutada. Toetan inimesi coachi, mentori ja koolitajana. Olen suur Raplamaa looduse, eriti rabade, fänn. Mulle meeldib rabades käia nii üksi akusid laadimas kui ka teisi kampa võtta. Soovin, et Raplamaa loodus säiliks ka meie lastelastele. Mulle meeldib asju ajada ausalt, lihtsalt ja rahulikult. Tahan anda oma kogemused ka teiste
käsutusse. Usun, et nendest on kasu Rapla vallaasjade juhtimisel. Olen siiralt tänulik Raplamaa tunnustuste eest viimastel aastatel. Koolitajana 2018-2019 Raplamaa
aasta koolitaja nominatsiooni eest. Rändajana 2020 aasta teo nominatsiooni eest Raplamaa Rabade päeva algatamisega.Mida luban? Luban teha kaalutletud ja läbi mõeldud otsuseid, lähtuda oma südametunnistust ja elukogemusest. Otsustada nii, et meil kõigil oleks siin hea elada ja töötada. Nii meie vanematel, lastel kui lastelastel kui ka loodusel meie ümber. Soovin sulle tarku otsuseid ja ilusat sügist!

Tel: 56562024
Email: mutlimarek@gmail.com


Tere! Mina olen Marek Mutli ja kandideerin kohalikel valimistel Rapla Vallakodanike Liidu nimekirjas. Olen üles kasvanud Kuusiku lennuvälja kõrval Tõrma külas ja suure osa oma elust olnud seotud Rapla vallaga. Kooliteed alustasin Kodila Põhikoolis ning sealt liikusin Rapla Vesiroosi Gümnaasiumisse, kus omandasin keskhariduse. Pärast keskkooli veetsin aasta Austraalias elades ja töötades ning viisa lõppedes saabusin tagasi Eesti pinnale. Tee viis seekord Tallinnasse, kus omandasin Tallinna Ülikoolis bakalaureusekraadi psühholoogia erialal. Esimese ülikooliaasta lõpus suundusin kolmeks kuuks USA-sse, et ukselt uksele raamatuid müüa. Pärast ülikooli lõpetamist teenisin autojuhina aega Vahipataljonis, kus mulle omistati reamehe auaste. Nende 11 kuu jooksul veetsin lugematuid tunde Kadrioru lossi sissepääsu valvates. Seejärel tundsin, et vajan vaheldust, pakkisin taaskord asjad ning suundusin tagasi Austraaliasse, kus veetsin teise aasta rännates ja töötades. Lisaks väga heale keelepraktikale on Austraalias ja USA-s oldud aeg andnud mulle oskuse vabalt suhelda, olukorda rahulikult hinnata ja probleeme jooksvalt lahendada. Need oskused on kasuks tulnud ka viimase poolteise aasta vältel, mil olen töötanud Rapla Vallavalitsuses Juuru piirkonna koordinaatorina ja ühtlasi olnud ka valitsuse liige. Oma töös püüan kõik osapooled ära kuulata ning otsin lahendusi, mis on parimad nii kodanikele kui vallale. Pean oluliseks vajaduspõhiste investeeringute jätkumist ning kodanike kaasamist.

Tel: 5090845
Email: ylopeets@gmail.com


Olen sündinud 1953 aastal Tartus. Keskhariduse omandasin Tartu 5. Keskkoolis (praegu Tartu) Tamme Gümnaasium), kõrghariduse Eesti Põllumajanduse Akadeemias (praegune Eesti Maaülikool) majanduse erialal. Raplas 1977 aastast. Olen töötanud koolitajana, konsultandi ja analüütikuna. Praegu töötan …… . Rapla Linnakodanike Liidu nimekirjast valituna olin aastatel 1993 kuni 1996 Rapla Linnavolikogu liige. Meeldivad teater, fotograafia, autoga matkamine.

Tel: 55543959
Email: villuu@gmail.com


Tere! Olen Villu. Algupäraselt pärit Kehtna vallast ja viimased 10 aastat olnud Rapla valla elanik. Õppinud olen Rapla Ühisgümnaasiumis ning Sisekaitseakadeemias. Igapäevast leiba teenin Rapla päästekomandos ja ametilt olen meeskonnavanem. Olen juba töö iseloomult valla elanikele koguaeg olemas, nüüd võiks teha seda ka volikogus. Ma tahan, et see elukeskkond, kus me elame oleks kõigile võrdselt kasutatav ja hoolitsetud. Inimesed peavad meie vallas ennast hästi tundma, nii kodus kui ka avalikus ruumis. Midagi suurt lubada ei taha ja ei julge, sest lubadustega on alati nii, nagu nendega on.

Tel: 5259337
Email: piirikas38@hot.ee


Olen põline Rapla elanik ja ehitusettevõtja. Kandideerin soovist kaasa rääkida kohaliku elu kujundamisel. Väga oluline on edendada elu ka väljaspool keskust. Mida tugevam on kohalik kogukond, seda tugevam on ka Rapla vald tervikuna. Tahan seista selle eest, et elu keskusest kaugemates paikades välja ei sureks ning noortel säiliks huvi maal elamise vastu. Eelkõige peame kuulama, millised on noorte vajadused ja soovid ning seejärel neid toetama. Soovin, et inimesed väärtustaksid maalähedast eluviisi ning panustaksid ühiselt kogukondade arengusse. HEA RAPLA VALD saab olla vaid terviklikult arenev vald ja just selle eest tahan seista.

Tel: 53736683
Email: margit.parna@rapla.ee


Olen sündinud Lipa külas, seega praeguses Rapla vallas. Õppisin EPA-s majandust ja töötasin Raikküla Vallavalitsuses alates valdade loomisest. Vahepeal töötasin seitse aastat Rapla Ühisgümnaasiumis. Hetkel  olen Rapla Vallavalitsuse hallatava asutuse Rapla Varahalduse juhataja. Seoses tööga puutun tihti kokku inimestega valla erinevatest piirkondadest ja saan aidata nii mõnegi probleemi lahendamisel. Aitan kaasa Rapla valla ühtsuse suurendamisele. Toetan valla eesmärgipärast arengut ja teenuse kvaliteedi tõusu, otsused peavad tuginema analüüsil ning avalikke vahendeid tuleb kasutada otstarbekalt.

Tel: 58049470
Email: geioryytalu@gmail.com


Tere hea, Rapla valla elanik! Kandideerin 2021 aasta valimistel Rapla Vallavolikogusse, Rapla Vallakodanike Liidu nimekirjas. Praeguses eluetapis tunnen, et on aeg oma mõtete ja ideega kaasa lüüa valla elu mitmekesistamisele ja edendamisele ning anda oma panus valla arengusse ja otsustesse. Olen sündinud, kasvanud ja elanud 33 aastat Raplas. Lõpetanud Rapla Vesiroosi Gümnaasiumis põhikooli, omandanud Kehtna Majandus-ja Tehnoloogiakoolis gümnaasiumi koos kokandus erialaga. Viimased 8 aastat olen töötanud Rapla Valla Avatud Noortekeskuse juhatajana ning lõpetanud Tallinna Ülikoolis noorsootöö eriala. Olen aastaid mänginud erinevates projektbändides kitarri, mis on saanud minu peamiseks hobiks. Pillimängu pisiku olen saanud juba väikesest poisist peale ning õppinud Vahur Vessarti käeall klassikalist kitarri. Samuti olen tegev ettevõtluses ning panustan seeläbi Rapla valda. Kandideerin kuna soovin Rapla valda puudutavates otsustes ja küsimustes kaasa rääkida. Nagu öeldakse, et noored on meie tulevik, siis kindlasti seisan selle eest, et meie oma lastel ja noortel oleks piisavalt võimalusi, et elada Rapla vallas aktiivset ja mitmekülgset elu ning tunda ennast oma kodukandis hästi ja turvaliselt.

Tel: 5659256
Email: ylosild@hotmail.com


Olen sündinud, kasvanud ja elanud suurema osa oma elust Tallinnas. Lõpetasin Tallinna 47. Keskkooli , misjärel püüdsin TRÜ-s õigusteadust õppida. Üsna ruttu sai mulle selgeks, et on selle teadusega, kuidas on, aga õigust ja õiglust ei ole NLiidus olemas ja ma katkestasin õpingud. Lapsepõlves viibisin tihti maal ja sestajast ei ole mulle linnaõhk ja-müra vastuvõetavad. Selleks, et puhata ja „akusid laadida“ , viibisin täiskavanuna palju aega vabas looduses, küll paadiga merel kalastamas või jalgrattal, mööda metsi ja maid matkates. 2005.a. tulime koos abikaasaga Toomja külla, oma suvekodusse, elama. 2007.a. registreerisime end Kaiu valda ja kolisime lõplikult Mustlepale. Paar aastat hiljem lõpetasime töösuhted linnas ja hakkasime tegelema mesindusega . Maale elama asumine andis mulle taas võimaluse tegeleda oma ammuste hobidega: näitlemise ja muusikaga. Lisaks sellel olen kirjutanud kohalikele harrastusteatritele sketše ja lühinäidendeid. Olen lõpetanud mitmed kursused nii näitlemise, lavastamise kui ka lavastuste tehniliste teostamise alal. Laulmise ja pillimänguga olen tegelenud lapseeast saati. Vahepeal olin küll aktiivsest musitseerimisest eemal, kuid seda agaramalt tegelen ma sellega praegu. Lihtsast, oma lõbuks kodus musitseerimisest, sündis tantsu-ja retromuusika ansambel „TooMus“ , mis tegutseb nüüdseks pea kümme aastat. Aja jooksul on muusikast saanud minu töö ja mesindusest hobi. Kuna kohaliku kogukonna elu läheb mulle palju korda, tahan selle parendamisele kaasa aidata. Olen olnud kolm aastat Kaiu vallavalitsuse liige ja toimetanud kohalikku ajalehte. Haldusreformi käigus sai Kaiu vallast Rapla valla osa ja seepärast otsustasin Rapla Vallakodanike Liiduga ühineda ning KOV valimistel kandideerida Rapla valla volikokku. Nii oleks mul võimalik esindada Kaiu kandi kogukonda ja kaasa aidata valla tegemistele.

Tel: 56485695
Email: erti.suurtalu@gmail.com


Olen elanud Raplas 46 aastat. Käinud Raplas koolis, kus ka minu lapsed oma haridust omandavad. Haridusteel olen omandanud endale tehnikateaduste magistrikraadi Tallinna Tehnikaülikoolis. Minu ja paljudes teistes peredes on kasvamas lapsed, kellele soovin luua ja hoida turvalist, säästlikku ja toetavat kogukonda, kus neil on võimalik saada haridust, veeta vaba aega, leida tööd ning kasvatada oma lapsi, kes hooliks oma lastest ja ka oma esivanematest. Tööd on mulle andnud Päästeamet ja seda üle kahekümne aasta. Selle aja sees olen täitnud mitmete ametikohtade ülesandeid. Praegu olen eksperdi ametikohal, mille kaudu oman laiemat ülevaadet Eesti erinevates piirkondades toimuvast. Rapla Vallavolikogusse kandideerin kolmandat korda. Loodan, et varem minu poolt volikogu töösse panustatud aeg on võimaldanud luua Raplale midagi, mis täitis eesmärki seista meie kogukonna arengu-, põhimõtete- ja püsiväärtuste eest. Oma praeguse kandidatuuriga seisan jätkuvalt aruka, tegusa ja jätkusuutliku Rapla valla juhtimise eest.

Tel: 5063435
Email: karlg@estpak.ee

Olen ettevõtja, toetan ettevõtlikust ja seisan hea hariduse eest.

Tel: 55566650
Email: andrus.tamm@eesti.ee


Olen sündinud 54 aastat tagasi Raplas. Valdava osa elust olen samuti elanud Raplas, siin on käinud lasteaias ja koolis kõik minu 5 last. Olen lõpetanud Rapla Keskkooli ja TPI. Töötanud olen nii eraettevõtjana, omavalitsuse ametnikuna kui palgatöölisena. Olen olnud osaline kahes viimases Rapla vallavolikogu koosseisus, lõppeval perioodil juhtisin volikogu eelarve- ja arengukomisjoni. Luban jätkata Vallakodanike Liidu tõekspidamiste järgimist. Nende tõekspidamiste, milliste tuuma sõnastasime juba rohkem kui 8 aastat tagasi.

Tel: 56211638
Email: marjut729@gmail.com

Elan Alus, tiikide ja roheluse keskel. Alu on arenev ja armas kodukoht elamiseks. Igal aastal kohalikud aktiivsed inimesed arendavad ja loovad Alu lapse- ja liikumis- ja spordi sõbralikumaks. Minu tööde ja tegemiste juures tähtsal kohal on liikumine ja tervis. Olen töötanud erinevatel erialadel. Käesoleval hetkel töötan Rapla Kesklinna Koolis haldusjuhina. Otsustasin kandideerida Rapla Vallakodanike Liidu tööka meeskonnaga. Nende mõtted ja tegevused hoolivad Rapla valla arengutest, nad on avatud suhtlejad ja kaasamõtlejad, et meil oleks hea Rapla vallas elada ja töötada.

Tel: 53496113
Email: age.tekku@gmail.com


Olen sündinud ja koolis käinud Vändras, ülikooliaastad möödusid Tartus. Raplamaal elan alates 2001. aastast. Olen töötanud ametikoolis õpetajana, Mahtra Rahvakoolis juhatajana, 14 aastat Rapla Maavalitsuses kultuuritöö peaspetsialistina ja viimased aastad Rapla Keskraamatukogus kultuurikorralduse spetsialistina. Olen vabaabielus ja peres kasvab 2 teismelist poega. Elame Pirgus ja oleme andud oma panuse Pirgu terviseraja arendamiseks. Kogu elu olen tegelenud rahvatantsuga, praeguseks on minust saanud väljaõppinud tantsuõpetaja ning ma juhendan naisrühmi Järlepas ja Valtus ning lasterühma Rapla Kesklinna Koolis. Olen aastaid vedanud mitmesuguseid maakondlikke projekte, olnud näiteks Raplamaa laulu- ja tantsupeo projektijuhiks 2016. aastal. Minust on saanud tulihingeline Raplamaa patrioot ja soovin tegutseda selle nimel, et Rapla vald oleks lastega peredele hea elupaik. Mulle on olulised kodanikuühiskonna- ja kultuuriteemad, samuti tahan kaasa rääkida haridusküsimustes, sealhulgas erivajadusega laste haridusprobleemide lahendamisel.

Tel: 55524448
Email: rikka.toman@hotmail.com


Minu nimi on Rikka Toman. Olen põline raplakas ja tõenäoliselt hetkel kõige suurem Rapla fänn. Miks? Ma ei ole märganud kusagil mujal nii ilusaid ja tarku naisi kui siin. Seda kinnitavad kõik need eeskujud ja kuulsused, kes Rapla naiste seast võrsunud on ja neid ei ole vähe! Küllap ka seetõttu on ainsana Raplamaal säilinud missivalimised. Meil siin osatakse naisi hinnata – see on hea ning seda suunda tuleb hoida!

Läbi Raplamaa naise sünnivad ka enesekindlad, targad lapsed ja see kajastub meie inimeste ettevõtlikkuses. Tarka ettevõtlikkust näen ma ka Rapla Vallakodanike Liidus, kes oma tõekspidamistes kajastab seda, mida minagi oluliseks pean. Sellepärast kandideeringi kohalikel valimistel just Rapla Vallakodanike Liidu nimekirjas.

Olles vedanud juba neli aastat Rabav Raplamaa MTÜ-d, puutun ma igapäevaselt kokku meie oma inimeste vaimustavalt andeka toodanguga ja kuulen samal ajal väikeettevõtjate rõõme ning muresid. Suurim mure on silmapaistvus, turundus. Sügav kummardus kohalikele elanikele, kes Te olete tänuväärsed tarbijad ja toetate omasid, aga sellest jääb siiski väheks. Meil on tarvis oma tootjaid esile tõsta nii, et Raplamaast ja Raplamaa tootjast teab terve maa ja ilm. Just selles küsimusesnäengi enda rolli Rapla vallavalitsuse asjaajamistes: aidata, toetada, suunata.

Aga kui nüüd kõik südamelt ära rääkida, siis läheb mulle väga korda Okta Centrumi taaselustamine. Mul on piinlik, et me ei ole suutnud sellist arhitektuuripärli, mida võrreldakse Sidney ooperimajaga, täna väärikalt kohelda ning sellele kvaliteetset sisu anda. Minu nägemuses saaks Rapla endale juurde veelgi rohkem aupaklikkust, kui me selles erakordses majas avaksime võimaluse oma andekatele inimestele saada parimat ettevõtlus- ja rahandusharidust. Kas siis mõne ülikooli filiaalina või iseseisvalt. Ja lisaks oleks sinna koondunud ka Rapla ja Raplamaa ajalugu, mida hoiab ja säilitab Rapla Okta Centrum kui ettevõtluse ja ettevõtlikkuse häll kannaks ka edasi selle maja esialgset funktsiooni, kui arhitekt Toomas Rein selle Rapla KEK-i haldushooneks projekteeris.

Seega, hea Vallakodanik, valimiste päeval Vali targalt!

Tel: 5299262
Email: valter.uusberg@gmail.com


Sain sel aastal 68 ja vaatan paljudele asjadele juba tagasivaateliselt. Olen pärit Harjumaalt Keila kandist ja siia sattusin pärast „Peda“ lõpetamist 1976 kunstiõpetajana. Sattusin ja jäin. Tasapisi kogusin endasse kohavaimu ja ühtäkki sai minust „kohast vaimustunud subjekt“ (minu enda termin). Piirkonna toimimise kantselei poolel tegin kaasa üsna pikal ajalõigul (1993 – 2008), olles Rapla linnavalitsuse ja pärast vallaga ühinemist Rapla vallavalitsuse kultuuri- ja hariduse ametnik. Tänu Urve Uusbergi rajatud suurepärasele noorte loovtegevuse mudelile Riinimanada kooristuudios, on mul läbi aastate olnud võimalus juhendada noori kunsti, filmi ja teatri alal. Minu meelest peitubki Rapla valla suurim eelis maa- looduslaähedases elukeskkonnas, mille elurütm, koha- ja kogukonna taju toetavad ja jätavad üldise linnastumise taustal piisavalt ruumi, et eriti kasvuaastatel oma eripära kujundamisega tegeleda.

Tel: 5274283
Email: hannesvald@gmail.com


Inimest peab kuulama, kokkulepet pidama, edasivaade selge ja otsustamine kaalutud olema. See annab kindluse, et valla ülesanne igas valdkonnas ja igas piirkonnas üha paremini täidetud saab. Seda meelt, et: haridust ei ole kunagi liiga palju;roheline tuli kõikvõimalike tingimuste loomisele olevale ja tulevale ettevõtlusele, siis tööd ja raha rohkem; elupaik on koht, kus hea elada, olla ja käia, ka külalisele kena näidata; pommiaugu (loe: karjäär) kõrval elamine ei ole elamine; tervis tarviline vara; esmalt enese teha, teisalt vajab üha enam võimalust, kohta ja vahendit; sport massidesse, eeskujude väärtustamine annab selleks väe; abivajajad ei pea kutsuma, nende juurde minnakse; toetused on ajale jalgu jäänud; kantseliit ei tohi pärssida ametioskust; kogukond: inimesed ja tegevused ja tavad annavad suuremat väärtust kui hoogu juurde anda; kõike teadmist üles ei loe, üks tähtsam kui teine. Teadmised tuleb töösse panna. Saab paremaks küll. Lisa 1. Liigne lubadus on libe tee, tegemine teine asi. Hannes Vald, koolimees ja kogukonnamees.