Seekord siis väljasõit koos pisikese piknikuga Palamulla külas asuvasse küüni, mis rajatud kohalike entusiastide poolt vanast kuivatist-mürgilaost. Tänaseks on tegemist mõnusa kontserdi- ja kohtumispaigaga.

 

Meie seekordseks põhiliseks eesmärgiks oli teha pildid mis iganes valimismateriali tarbeks. Siim Solman oli see, kelle oskuslikul juhtimisel selle protseduuri ette võtsime. Kõik kes kohal ja kandideerimas said omale pildi. Fotosessiooni lõpetasime ühispildiga. Need, kes seekord kohale tulla ei saanud, võivad pöörduda Siimu poole või siis muul moel endast foto organiseerida.

 

Teiseks oluliseks punktiks oli meie tõekspidamiste kinnitamine. Laekunud parandustega sai võimaluse korral arvestatud. Teksti sai ka kärbitud. Lõplik otsus langeski kõige lühema variandi kasuks. Kirja sai see siis nii:

 

Meie tõekspidamised.

 

Oma tegemistes seame esikohale siinsed INIMESED. Meie jaoks on tähtis:

 

 • Töötada PIIRKONNA ARENGUKS, mitte vaid võimul püsimiseks;
 • Teada VALLAKODANIKE ootusi ja nendega oma tegemistes arvestada;
 • Tõsta juhtimise kvaliteeti. Eelistame kvaliteeti kvantiteedile – mitte rohkem, vaid paremini;

 

Kohalik poliitika sündigu kohapeal. Me peame oluliseks:

 • Seada esiplaanile KOGUKONDLIKUD huvid. Meile on vastuvõetamatu, et kohalik areng saab sõltuda vaid parteikontorite tahtest ja tagatoa kokkulepetest. Eelistatult sünnivad otsused AVATUD ARUTELUDE tulemusel ja siinsamas;
 • Suurendada osalusdemokraatia osa otsustusprotsessides, suurendades kaasava eelarve kaudu suunatavaid rahalisi vahendeid valla eelarves;
 • Kohalikus poliitikas peab saama osaleda ka parteisse kuulumata, seetõttu pakub Rapla Vallakodanike Liit kohalikel valimistel alternatiivi parteilistele nimekirjadele.

 

Käivitame arengumootorid. Töötame selle nimel, et:

 • Kaasata otsustusprotsessi KANTIDE AKTIIVSED INIMESED ja toimivad MTÜ-d;
 • Innustada VALLAKODANIKKU lisaks teenuste tarbimisele osalema ka otsustusprotsessides;
 • Ühinemisjärgsed ümberkorraldused toovad esile KANDIKESKUSTE olulisuse ja suureneb PAIKKONDLIK KINDLUSTUNNE.

 

 

RAPLA vald saab peagi ühiseks koduks ka JUURU, KAIU ja RAIKKÜLA kantide inimestele. Meie ühises vallas on olulised eluvaldkonnad:

 

HARIDUS kui kestliku arengu alus.

 • Kvaliteetne haridustee algab alusharidusest. Peame oluliseks vajalike tugispetsialistide olemasolu alates lasteaedadest ning vanemate teadlikkuse tõstmist lapse arengu toetamiseks;
 • Meie prioriteediks on haridusasutustes valitsev töö- ja suhtluskultuur ning seal tegutsevate inimeste heaolu;
 • Juuru, Kaiu, Raikküla ja Rapla haridusasutused jätkavad tööd ka peale ühinemist. Kokkulepped koolivõrgu muudatusteks peavad saabuma koostöös kohalike kogukondadega;
 • Elujõuline haridussüsteem sisaldab endas ka integreeritud riigigümnaasiumi;
 • Kaasav haridus nõuab suuremat tähelepanu;
 • Lubame panustada ühinevate valdade haridusasutuste kaasajastamisse.

 

NOORED kui kestlikkuse tagajad

 • Arvestme planeerimisel ja arendamisel noorte vajaduste ja ootustega. Peame oluliseks suurendada noorte osalemisvõimalusi neid puudutavate otsuste kujundamisel;
 • Toetame noorte töökasvatust. Jätkub õpilasmaleva tegevus ja pakume valla allasutustes õppeprogrammile vastavaid praktikakohti;
 • Juuru, Kaiu, Raikküla ja Rapla kantide noortekeskused jätkavad oma tööd.

MAJANDUS kui elukeskkonna parendaja

 • Soodustame ja toetame investeeringuid, elamuehitust ning töökohtade loomist;
 • Tallinna rahvusvahelise konkurentsivõime kasv tuleb kasuks ka meie valla arengule;
 • Peame oluliseks professionaalset juhtimist, ranget eelarvepoliitikat, juhtimiskulude vähendamist, erakonnatut ja avatud koostööd;
 • Lubame hoida ja arendada meie taristut ja elukeskkonda.

 

KULTUUR kui kõrg ja kohakultuuri ühendus

 • Kultuur algab meist enestest;
 • Meil olid on ja jäävad kestma kodukantide raamatukogud, kohalikud kultuurikeskused, seltsimajad, muuseumid;
 • Toetame kogukondlikke rahvakultuuri sündmusi, nende algatajaid ja eestvedajaid;
 • Lubame, et renoveerime Rapla Kultuurikeskuse planeeritud mahus.

 

SPORT kui tervise pant

 • Harrastatavate spordialade rohkus on rikkus. Toetame erinevate spordiklubide initsiatiivi nii Juuru, Kaiu, Raikküla kui ka Rapla kantides;
 • Sport meistriliiga tasemel on oluline PR. Peame vajalikuks esindusvõistkonna statuuti ja toetamist;
 • Toetame traditsiooniliste piirkondlike spordiürituste jätkumist;
 • Lubame kohalike inimeste eestvedamisel hooldada kantide spordiplatse ja –saale.

 

SOTSIAALHOOLEKANNE kui hoolimine

 • Peame oluliseks ühildada võimalused ja vajadused parima tugivõrgustiku rajamiseks ning sotsiaalse turvalisuse tagamiseks kõikides ühinevates, Juuru, Kaiu, Raikküla, ja Rapla, valdades;
 • Mitmekesisus on rikkus. Ka abivajajad vajavad valikuvabadust;
 • Vananeme väärikalt! Me loome endile tulevikku just sellisena, nagu seda ise näha tahame. Rajame Raplasse uue Hooldekeskuse koos päevakeskusega.

 

KÜLAELU kui kodukandi näo hoidmine.

 • Soodustame kandikeskuste otsesuhtlemist;
 • Lubame toetada külaliikumist ja kooskäimise kultuuri.

 

Kirjapilt võib olla nii- või naasugune, aga oluline on, et oleme nende teemade üle koos päris palju arutanud.

Helen ja Katrin osalesid meie kokkusaamisel esmakordselt. Traditsiooni kohaselt said nemad sõna endi tutvustamiseks.

 

Kalle ühines meiega mõningase vaheaja järel taas. Tema on meie esinumber Juurus. Saime ülevaate sealsetest ettevalmistusteks valimisteks. Aare vedamisel on sündimas uus valimisliit. Kalle ülesandeks jäi kaaslaste leidmine, kes kandideeriksid vallakodanike liidus.

 

Lõpetuseks tuli teemaks valimistega seonduv. Teeme plakatid, mida saab üles riputada seniks, kuni avalik reklaam lubatud on. Kindlasti anname välja oma valimislehe. Eelmisel korral lubas Elis valmistada postituseks flaierid. Need on meie suuremad ühistegemised. Individuaalselt on kõigil võimalus oma võimaluste ja soovide piires valmistada valimistega seotud nänni. Mõistlik oleks tellimused ühendada, ehk tuleb odavam. Aga sellel teemal saab veel peatuda.

 

Põgusalt peatusime ühinevate valdade eelarvetel. Midagi väga taunimisväärset me tuvastada ei suutnud. kõik on finatsiliselt võimekad.

 

Piret ja Alar allkirjastasid seltsingulepingu. Meie ametlik nimi on Valimisliit Rapla Vallakodanike Liit 2017.

 

Järgmist kohtumist me veel kokku ei lepinud. Jooksis läbi mõte teha avalik koosolek Juurus, et sealsetele inimestele ennast tutvustada. See sõltub, kuidas kulgevad Kallel kõnelused planeeritud inimestega. Kandidaadinumbrid peaksime saama peale 05 septembrit. Kui me ennem ei kogune, siis peale seda kindlasti.